BCM2 - Brake Cylinder Mount

BHB1 - Brake Hanger Bracket

BH1 - Brake Hanger

BL6 - Brake Lever

EM2 - Exhaust Mount

FPS - Foot Peg Spacer

FP70 - Foot Pegs

GLR65RR - Gear Link Rod 65mm

GLR65LR - Gear Link Rod 65mm

GHB1 - Gear Hanger Bracket

GH1 - Gear Hanger

GM12 - Gear Mount

GL11 - Gear Lever

HG1 - Heel Guard

HG4 - Heel Guard

TP1 - Toe Pegs